www.archive-lv-2014.com » LV » T » TALKO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 11 . Archive date: 2014-10.

 • Title: SIA "Talko" | Главная
  Descriptive info: .. Talko.. lv.. Агропромышленная компания.. latviski.. |.. по-русски.. Главная.. О нас.. Продукция.. Контакты.. Design and programming.. PROACTIVE.. lv 2012..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Главная
  Original link path: /index.php?lang=ru
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: SIA "Talko" | Galvenā
  Descriptive info: Lauksaimniecības kompānija.. Galvenā.. Par mums.. Produkcija.. Kontakti..

  Original link path: /index.php?lang=lv&p=1&id_type=&id_subtype=
  Open archive
 •  

 • Title: SIA "Talko" | О нас
  Descriptive info: Торговая компания TALKO работает на рынке зерна с 2011 года.. Профиль компании: оптовые поставки зерновой продукции на перерабатывающие предприятия Эстонии (мелькомбинатам, комбикормовым предприятиям, а также предприятиям крахмалопаточной промышленности) и другим потребителям.. Зерно закупается в первую очередь на территории Латвии, однако при благоприятной конъюнктуре осуществляется импорт и из-за рубежа.. Мы сотрудничаем с крестьянскими хозяйствами (также сертифицированными), производство зерновых культур на которых происходит при материально-техническом обеспечении высокого класса и в соответствии с требованиями безопасности и безвредности, действующими на территории Европейского Союза.. При необходимости обеспечиваем проверку зерна в лабораториях.. Коммерческая политика TALKO нацелена на поддержание с партнерами устойчивых и долговременных деловых отношений, обеспечивающих для обеих сторон равные и благоприятные условия поставок и расчетов..  ...   зерновом рынке в частности и зерновой отрасли в целом, создают свою собственную базу данных, нормативных документов и форм документов, что в значительной степени помогает оперативно решать вопросы, возникающие в ходе работы.. Значительно облегчает деловое сотрудничество разработанный совместно с нашими партнёрами проект "Правил торговли зерном на внутреннем рынке Прибалтики".. Не смотря на обозначенный профиль деятельности, компания открыта для новых перспективных бизнес-проектов и направлений деятельности.. NB! Уважаемые Партнёры! Ввиду того, что объёмы SIA „Talko” по переработке и торговле зерна достигли своего максимума, на данный момент cотрудничество с нами возможно только заключая договор контрактации сельскохозяйственной продукции (а именно - продовольственного и кормового овса) урожая 2013 года, с предоплатой в размере 10% с нашей стороны..

  Original link path: /index.php?lang=ru&p=3
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Продукция
  Descriptive info: Закупка и реализация зерна оптом.. В обращении компании TALKO следующая продукция:.. Для производства продовольственных товаров - зерно различных культурных растений, которые выращиваются согласно требованиям к безопасности и безвредности Европейского союза, с произведением сложного разделения в соответствии с различными группами качества и созданными селекционерами группами сортов: пшеница (группа E, A), ячмень, овес, рожь, горох.. Зерно, выращенное с использованием специально отобранных и планируемых технологий выращивания зерна, сертифицированное в соответствии с требованиями  ...   данного стандарта.. Для производства корма для животных - зерно, которое по причине качества (мелкое, колотое зерно, недостаточное количество и качество белков и крахмала) не может использоваться в производстве продуктов для употребления в пищу человеком, однако является чистым, здоровым и живым зерном различных культур: пшеница, ячмень, овес, тритикале, бобы, горох.. Для производства крахмала – пшеница и кукуруза.. Для производства биотоплива и технических масел – рапс, содержащий в своём составе эруковую кислоту..

  Original link path: /index.php?lang=ru&p=7
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Контакты
  Descriptive info: SIA "Talko".. ул.. Тербатас 90, Рига, Латвия, LV-1001.. Моб.. Телефон: + 371 26476998.. Факс : + 371 5245370.. Эл.. почта :.. info@talko.. Написать нам.. :.. :..

  Original link path: /index.php?lang=ru&p=5
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Par mums
  Descriptive info: Tirdzniecības kompānija TALKO darbojās graudu tirgū kopš 2011.. gada.. Kompānijas profils: graudu vairuma piegāde Igaunijas pārstrādes uzņēmumiem (dzirnavas, labības produktu kombināti, cietes ražošanas uzņēmumiem) un citiem patērētājiem.. Graudi tiek iepirkti galvenokārt Latvijas teritorijā, tomēr, labvēlīgās konjuktūras gadījumā, veicams imports no ārvalstīm.. Mēs sadarbojamies ar zemnieku saimniecībām (arī sertificētām), kur graudu ražošana tiek veikta ar augstas klases materiāli-tehnisko nodrošināšanu un saskaņā ar Eiropas Savienības drošuma un nekaitīguma prasībām.. Pēc nepieciešamības veicam graudu pārbaudi laboratorijās.. TALKO kompānijas komerciālā politika ir vērsta uz noturīgu un ilgtspējīgu lietišķo attiecību ar partneriem uzturēšanu, kuri nodrošina abas puses ar vienādiem un labvēlīgiem piegādes un norēķinu nosacījumiem.. Pateicoties plašas  ...   tirgus jaunumiem un par graudu nozari kopumā, izveido savu datu, normatīvo dokumentu, dokumentu formu bāzi, kas ievērojami palīdz operatīvi risināt jautājumus, kuri radās darba gaitā.. Būtiski atvieglo lietišķo sadarbību kopā ar partneriem izstrādātais projekts „Graudu tirdzniecības noteikumi Baltijas iekšējā tirgū”.. Neskatoties uz noteikto kompānijas darbības profilu, esam atvērti jauniem perspektīviem biznesa projektiem un darbības virzieniem.. NB! Cienījamie Partneri! Ņemot vērā faktu, ka SIA „Talko” graudu pārstrādes un tirdzniecības apjomi ir sasnieguši savu maksimumu, uz doto brīdi sadarbība ar mums ir iespējama tikai slēdzot lauksaimniecības produkcijas (proti: pārtikas un lopbarības auzu) kontraktācijas līgumus par 2013.. gada ražas iepirkumu ar 10% priekšapmaksu no mūsu puses..

  Original link path: /index.php?lang=lv&p=3
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Produkcija
  Descriptive info: Graudu vairuma iepirkums un realizācija.. Mūsu apgrozībā ir sekojošā produkcija:.. Pārtikai - dažādi kultūraugu graudi, kas tiek audzēti saskaņā ar Eiropas Savienības drošuma un nekaitīguma prasībām, veicot komplicētu iedalījumu, atbilstoši dažādām kvalitātes grupām un selekcionāru veidotajām šķirņu grupām: Kvieši (E, A grupa), Mieži, Auzas, Rudzi, Zirņi.. Ar īpaši uzraudzītām un plānotām graudu audzēšanas tehnoloģijām audzēti graudi, kas sertificēti atbilstoši BQM (Baking Quality Management) standarta prasībām, tiek iepirkti no atsevišķām sertificētām saimniecībām, kas šī standarta prasības veiksmīgi izpilda.. Dzīvnieku barības ražošanai -  ...   bet tie ir tīri, veseli un dzīvi dažādu kultūraugu graudi: Kvieši, Mieži, Auzas, Tritikāle, Pupiņas, Zirņi.. Cietes ražošanai - kvieši un kukurūza.. Biodegvielas un tehnisko eļļu ražošanai – rapsis, kas satur eruka skābi.. NB! Cienijamie Partneri! Nemot vera faktu, ka SIA „Talko” graudu parstrades un tirdzniecibas apjomi ir sasniegusi savu maksimumu, uz doto bridi sadarbiba ar mums ir iespejama tikai sledzot lauksaimniecibas produkcijas (proti: partikas un lopbaribas auzu) kontraktacijas ligumus par 2013.. gada razas iepirkumu ar 10% prieksapmaksu no musu puses..

  Original link path: /index.php?lang=lv&p=7
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Kontakti
  Descriptive info: Tērbatas iela 90, Rīga, Latvija, LV-1001.. Моb.. Tālrunis:: + 371 26476998.. Fakss : + 371 5245370.. E-pasts :.. Sazinieties ar mums.. Teksts:.. Ievadīt skaitļus no attēla:..

  Original link path: /index.php?lang=lv&p=5
  Open archive

 • Title: SIA "Talko" | Kontakti
  Original link path: /index.php?lang=lv&p=5&id_type=&id_subtype=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: SIA "Talko" | Контакты
  Original link path: /index.php?lang=ru&p=5&id_type=&id_subtype=
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 11