www.archive-lv-2014.com » LV » P » PAEDUSAILATVIJAI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 294 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: .. Uz saturu.. Jaunumi.. Par projektu.. Pārtikas paka.. Paēdušie/Izsalkušie.. Ziedot.. Atbalstītāji.. Atskaites.. Māja atbalstam.. 08.. Okt.. 7.. oktobrī Gemoss mācību telpās notika šefpavāru meistarklase, kuras ietvaros tika izveidotas gardas receptes no produktiem, kas iekļauti Paēdušai Latvijai pārtikas pakās.. 23.. Sep.. Septembra Glābējpaku akcijā tika savāktas 385 pārtikas pakas un 29,92 EUR papildus produktu iegādei.. 16.. No šīs nedēļas sabiedrības vērtējumam esam atklājuši sociālo spēli internetā Izdzīvot.. lv Spēles mērķis ir vairot sabiedrības sociālo atbildību, dodot iespēju spēlētājam „iejusties” to ģimeņu ādā, kuras zemo ienākumu dēļ spiestas  ...   dzīvojošās ģimenes.. Mazais Roberts no Zantes saka lielu paldies par iespēju viņa ģimenei saņemt pārtikas paku.. Jana ir talsiniece, kura līdz šim cīnījusies pati saviem spēkiem – taupījusi katru santīmu, vasarā gājusi uz mežu, lai nopelnītu garajai ziemai, nevienam nekad nav sūdzējusies un lūgusi palīdzību.. Bet šobrīd viņas ģimenei pienācis brīdis, kad iztukšoti visi plaukti un krājumi un Jana pirmo reizi mūžā mācās lūgt palīdzību.. Visi stāsti.. Pārtikas bankas centrālais birojs-.. Latvijas Samariešu apvienība.. , Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014 t.. 22033700, 67518289 epasts:.. partika@samariesi.. lv..

  Original link path: /lv/sakums/
  Open archive

 • Title: Jaunumi : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: 15.. Ar jaunu sparu, nedaudz uzlabota un atjaunināta, sabiedrības vērtējumam tiek nodota interneta sociālā spēle Izdzīvot.. 10.. 12.. un 13.. septembrī veikalos Maxima Rīgā, Jelgavā, Ogrē un Rēzeknē tiek organizēta Glābējpaku vākšanas akcija.. 21.. Aug.. Latvijas Zemnieku federācija (LZF) un Latvijas Samariešu apvienība (LSA) aicina Latvijas lauksaimniekus un pārtikas ražotājus produktus, kurus nav iespējams realizēt Krievijas embargo vai citu iemeslu dēļ, ziedot trūkumā nonākušo ģimeņu atbalstam.. 18.. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajā Glābējpaku  ...   Jelgavas, Ogres un Rēzeknes iedzīvotāji tiek aicināti piepildīt Glābējpakas un palīdzēt izsalkušajiem!.. 07.. Sadarbībā ar Talsu Kristīgo skolu 8.. augustā tiek rīkota Glābēpaku akcija.. 01.. 2014.. gada pirmajā pusgadā savākti € 10 369,93 pārtikas paku nokomplektēšanai.. Kopumā atbalsts ar pārtiku sniegts 6 541 personai, no kurām 687 personas (227 ģimenes) saņēmušas atbalstu ziedojumu izdales punktā „Māja atbalstam”.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 8.. 9.. 11.. 13.. 14.. 17.. 19.. 20.. 22.. 24..

  Original link path: /lv/jaunumi/
  Open archive

 • Title: Par projektu : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta pārtikas programma, lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma 252 EUR (177 LVL) un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu.. Palīdzība galvenokārt domāta centīgām ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem, kurām nav piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss.. Iespēju robežās sniedzam atbalstu arī pensionāriem, invalīdiem ar zemiem ienākumiem, kuriem Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, un pēkšņā nelaimē nonākušajiem.. Pārtikas banka palīdz trūkumā nonākušajiem iedzīvotājiem, izsniedzot pārtikas pakas.. Pārtikas pakas.. saturu veidojam no ražotāju un pārstrādātāju vai tirgotāju ziedotām pārtikas precēm.. Par naudas ziedojumiem tiek iegādātas tās preces, kuras nav saņemtas ziedojumu veidā.. Pārtikas pakas tiek dalītas iedzīvotājiem visā Latvijā sadarbībā ar vietējām labdarības organizācijām un pašvaldību Sociālajiem dienestiem.. No ziedojumiem, kas saziedoti „Paēdušai Latvijai’, netiek ieturēta nekāda starpniecības vai komisijas maksa.. Visi ziedojumi 100% tiek izlietoti pārtikas iegādei un piegādei saņēmējiem.. Izmaksas, kas saistītas ar pārtikas uzglabāšanu, uzskaiti, personālu un citām administratīvajām izmaksām, tiek segtas no cita finansējuma, piemēram, mērķa ziedojumi no uzņēmumiem pārtikas fonda administrēšanai, starptautisku projektu finansējums un citi.. Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” tapusi, pateicoties daudziem atsaucīgiem ļaudīm gan Latvijā, gan ārvalstīs.. Visus pārtikas bankas atbalstītājus varat iepazīt sadaļā.. Pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” struktūra.. Pārtikas banka "Paēdušai Latvijai" ir Latvijas Samariešu apvienības vadīta palīdzības programma.. Tās ietvaros tiek vākti līdzekļi pārtikas paku nokomplektēšanai trūkumā nonākušo ģimeņu atbalstam.. Visi ziedojumi, kas nonāk Pārtikas bankā, 100% tiek izlietoti pārtikas iegādei.. Latvijas Samariešu apvienība neietur starpniecības procentus šī projekta administrēšanai.. Par saziedotajiem naudas līdzekļiem Latvijas Samariešu apvienība veic pārtikas produktu iepirkumu un nodod reģionālajām labdarības organizācijām.. Kas var pieteikties pārtikas pakai?.. Pārtikas pakai var pieteikties.. ģimene ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma.. 252 EUR (177 LVL) uz vienu ģimenes locekli un Sociālais dienests.. nav piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās statusu.. Pārtikas pakai var pieteikties arī invalīdi, pensionāri, pēkšņā nelaimē nonākušie un cilvēki, kuriem strauji samazinājušies ienākumi, taču palīdzība vispirms tiks sniegta ģimenēm ar bērniem bez statusa.. Lai pieteiktos atbalstam ar pārtiku, nepieciešams aizpildīt.. pieteikuma anketu.. Aizpildītu anketu var iesniegt elektroniski uz e-pastu: partika@samariesi.. lv, pastu: Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, ziedojumu izdales punktā "Māja atbalstam", Tallinas ielā 81, Rīgā, darba dienās 9-17vai.. ziedojumu izdales punktos.. visā Latvijā.. Kā tiek izvērtēti pārtikas paku saņēmēji?.. Pārtikas bankas pārstāvji izvērtē.. katru pieteikumu individuāli, pārbauda sniegto datu pareizību attiecīgajās iestādēs (Sociālajā dienestā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Valsts nodarbinātības aģentūrā) vai arī apseko ģimenes klātienē.. Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” mērķis.. ir sniegt atbalstu ar ikdienas pārtikas nodrošinājumu ģimenēm ar zemiem ienākumiem, kuras birokrātijas dēļ nevar saņemt atbalstu no valsts vai pašvaldības.. Svarīgi, ka šīs Pārtikas bankas palīdzība nedublē citas palīdzības programmas, bet atbalsta tieši tos iedzīvotājus, kuri bieži vien formālu iemeslu dēļ pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības palīdzību nevar saņemt.. Pārtikas paku.. no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” prioritāri var saņemt ģimenes ar bērniem ar zemiem ienākumiem bez trūcīgās vai maznodrošinātās statusa.. Prioritāte tiek dota.. ģimenei ar bērniem ar zemākiem ienākumiem uz vienu cilvēku.. Izņēmumu gadījumos paku var piešķirt ģimenēm, kurām pēkšņi samazinājušies ienākumi (piemēram, kritiski  ...   saņemt ne biežāk kā reizi mēnesī.. Pārtikas pieejamība ir tiešā veidā atkarīga no pieejamo ziedojumu daudzuma, lai iegādātos un nokomplektētu pārtikas pakas.. Cik pārtikas pakas viena persona var saņemt?.. Plānots, ka viena paka pienākas vienai ģimenei.. Ja ģimenē ir 6 un vairāk cilvēku un pakas ir pieejamas, tad ģimene var saņemt divas pakas vai Glābējpaku, ja izdales punktam ir pieejamas papildus pārtikas pakas.. Vai pašvaldības var iesaistīties Pārtikas bankas pārtikas dalīšanā?.. Pārtikas bankas partneri prioritāri ir Reģionālo labdarības organizāciju tīkla dalībnieki.. Pārtikas bankas pārtikas pakas tiek piešķirtas tikai Pārtikas bankas noteiktajām mērķgrupām.. Ja dotajā pašvaldībā nav Pārtikas bankas partnera organizācijas, tad pašvaldība sazinās ar pārtikas bankas biroju (tālrunis 67518289, 22033700, e-pasts.. ).. Lai saņemtu pārtikas pakas pašvaldībai jānodrošina transports, sadale un atskaitīšanās par saviem resursiem.. Pārtikas pakas pašvaldībām tiek nodrošinātas tikai tad, ja to daudzums ir pietiekošs reģionālajiem partneriem.. Kā organizācijas var pieteikties paku dalīšanai?.. Pārtikas banka Paēdušai Latvijai labprāt sadarbosies ar reģionālajām labdarības organizācijām, kurām ir sabiedriskā labuma statuss, kuras rūpējas par mazaizsargātām un maznodrošinātām sabiedrības grupām, kurām ir vēlme un resursi iesaistīties pārtikas dalīšanā.. Interesentiem lūdzu sazināties ar Pārtikas bankas centrālo biroju rakstot.. Vai Pārtikas banka dala tās pašas pakas, ko dala Latvijas Sarkanais krusts?.. Nē, Pārtikas bankas pakas tiek nodrošinās pateicoties Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem.. Latvijas Sarkanā Krusta u.. organizāciju dalītās t.. s.. “Eiropas pakas” tiek nodrošinātas no Eiropas Savienības līdzekļiem un paredzētas personām, kurām pašvaldība ir noteikusi trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusu.. Šo paku finansējums, saturs un saņēmēju loks ir atšķirīgs.. Pārtikas banka sadarbojas ar atsevišķām Latvijas Sarkanā krusta nodaļām, kas dala Pārtikas bankas pārtikas pakas saskaņā ar Pārtikas bankas vadlīnijām.. Kur meklēt palīdzību situācijā, kad nepieciešama palīdzība iztikas nodrošināšanā?.. Ja radušās grūtības ikdienas vajadzību nodrošināšanai, pirmā vieta, kur meklēt palīdzību, ir pašvaldība, kurā deklarēta personas dzīves vieta.. Pašvaldības sociālajā dienestā jāizklāsta sava situācija, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti un rakstveida iesniegumi par nepieciešamo palīdzību.. Pašvaldības var lemt par trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusa piešķiršanu, kas dod virkni atvieglojumu un pabalstu, piemēram, garantētais minimālais ienākums, mājokļa pabalsts, pabalsts bērniem skolas gaitu uzsākšanai, brīvpusdienas, pabalsts malkas iegādei, kā arī pārtikas palīdzība u.. Katrā pašvaldībā ir savi izstrādāti noteikumi, kādā kārtībā un apmērā trūcīgas personas statuss un pabalsti tiek piešķirti.. Pašvaldības nereti nepiešķir trūcīgas personas statusu un attiecīgos pabalstus personām, kurām ir kredīti vai pieder kāds īpašums, lai arī to materiālā situācija ir kritiska.. Ja pašvaldības sniegtā palīdzība ir nepietiekoša vai arī ir saņemts atteikums, palīdzību var meklēt dažādās labdarības organizācijās.. Organizācijas var palīdzēt ar apģērbu un apaviem, pārtiku vai sniegt psiholoģisko palīdzību.. Tomēr jāņem vērā, ka tā ir brīvprātīga palīdzība un atkarīga no līdzcilvēku ziedojumiem.. Palīdzību pārtikas atbalstam var meklēt Pārtikas bankā „Paēdušai Latvijai”.. Par pietiekšanās kārtību un noteikumiem skatīt jautājumu "Kas var pieteikties pārtikas pakai".. Kas finansē pārtikas pakas?.. Pārtikas bankas pakas tiek nodrošinās pateicoties Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem, kā arī daudziem brīvprātīgajiem atbalstītājiem.. Kā iespējams ziedot pārtikas pakai?.. Ziedot iespējams labdarības portālā.. , zvanot uz labdarības tālruni 90006488 (1,42 EUR), Swedbank un SEB internetbankā, ziedojumu kastītēs bistro tīklā "Lido".. Sīkāk par ziedošanas iespējām sadaļā..

  Original link path: /lv/par-projektu/
  Open archive
 •  

 • Title: Pārtikas paka : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: Vienas pārtikas pakas izmaksas nepārsniedz 8 EUR (5,62 LVL) Tajā iekļauti paši nepieciešamākie produkti, kas dod iespēju ģimenēm nodrošināt sevi ar ikdienas maltīti.. eļļa 1l;.. gaļas konservi 240g;.. kviešu milti 1kg;.. manna 0,5kg;.. miežu putraimi 800g;.. auzu pārslas 0,5kg;.. cukurs 1kg;.. makaroni 400g;.. vistas buljons 60g;.. šķeltie zirņi 0,5kg;.. margarīns 400g;.. rīsi 0,5kg.. Pārtikas pakā var tikt iekļauti arī citi pārtikas produkti, kurus pārtikas ražotāji, pārstrādātāji vai importētāji ir gatavi ziedot un kuri ātri nebojājas, piemēram, kartupeļi, medus, kafija, tēja, sāls, ievārījums, dažādi konservi, cepumi, žāvēti augļi, rieksti, saldumi, bezalkoholiskie dzērieni un citi produkti.. [Lasīt vairāk].. [Aizvērt].. Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” prioritāri sniedz atbalstu ar pārtiku ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma 252 EUR (177 LVL) uz vienu ģimenes locekli un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās statusu.. Iespēju robežās palīdzība tiek sniegta arī pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem zem iztikas minimuma uz vienu ģimenes locekli un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās statusu.. Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”.. pārtikas paku.. prioritāri var saņemt ģimenes ar bērniem, kuru ienākumi ir zemāki par iztikas minimumu 252 EUR (177 LVL) un Sociālais dienests nav piešķīris trūcīgās vai maznodrošinātās statusu.. Vispirms palīdzība tiek sniegta ģimenei ar bērniem ar zemākiem ienākumiem uz vienu cilvēku.. Izņēmumu gadījumos paku var piešķirt ģimenēm, kurām pēķšņi ir pasliktinājies finansiālais stāvoklis (piemēram, kritiski samazināta alga, bankrotējis savs uzņēmums, zuduši citi ienākumi, finanšu samazināšanas dēļ atņemta budžeta vieta augstskolā vai stipendija citā izglītības iestādē un tamlīdzīgi).. Tomēr šīs ģimenes nebūs prioritārās, bet katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli.. Viena ģimene no Pārtikas bankas var saņemt vienu pārtikas paku.. Ģimenes ar 6 un vairāk cilvēkiem var saņemt divas pakas vai papildus vienu Glābējpaku, ja attiecīgajā laika posmā tās ir pieejamas.. Lēmums par pakas piešķiršanu tiek pieņemts, balstoties uz ģimenes iesniegumu, kā arī pārbaudot informācijas patiesumu vienā no šiem veidiem:.. sazinoties ar pašvaldības sociālo dienestu,.. pašiem apsekojot ģimenes stāvokli klātienē vai pieprasot attiecīgās izziņas.. Ja pašvaldības sociālais dienests nevar apliecināt ģimenes pieteikumā uzrādīto datu patiesumu, organizācija var pieprasīt ģimenei iesniegt nepieciešamās izziņas:.. par bezdarbnieka statusu – no Nodarbinātības valsts aģentūras,.. par ienākumiem un darba attiecībām – no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,.. par trūcīgas ģimenes statusu  ...   nākotne".. Palasta iela 20-6, Cēsis, Cēsu nov.. , LV-4101.. : 28236079.. musunakotne@inbox.. Glābiet bērnus Vaives nodaļa.. Kaķukrogs, Vaives pag.. , Cēsu nov.. , LV-4136.. : 26514310.. brammane@inbox.. Inčukalns.. Inčukalna invalīdu biedrība.. Plānupes iela 15, Inčukalna nov.. , Inčukalns, LV‑2141.. : 26703834.. pavlovica@tvnet.. Jēkabpils.. Invalīdu apmācības un dienas centrs “AUSMA”.. Pļaviņu iela 55, Jēkabpils, LV-5201.. : 65237155, 26339675.. iadcAUSMA@inbox.. Jūrmala.. Jūrmalas Sabiedriskais labdarības fonds.. Ventspils šoseja 32, Jūrmala, LV-2011.. : 29999140.. indra.. trumpela@gmail.. com.. Kandava.. Kandavas ģimeņu biedrība.. Zīļu iela 1, Kandava, LV-3120.. : 26187088.. drozenfelds@inbox.. lv.. Zantes dāmu klubs.. Skolas iela 8, Zantes pag.. , Kandavas nov.. , LV-3134.. : 29131964.. zantesdk@inbox.. Kuldīga.. Mamma mammai fonds.. Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301.. : 27733950, 26640256.. mammufonds@inbox.. Liepāja.. Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas nodaļa.. Ūliha iela 35/37, Liepāja, LV-3401.. : 63480345.. sarkanaiskrusts.. liep@inbox.. Ogre, Ogres novads.. Otrās Mājas.. “Zālītes”, Madlienas pagasts, Ogres rajons, LV‑5045.. : 26335364.. otrasmajas@inbox.. Rīga, Rīgas rajons.. Latvijas Samariešu apvienība - projekta centrālais birojs.. Visbijas prospekts 18, Riga, LV-1014.. : 67518289; 22033700.. Rīga- ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam".. Tallinas iela 81, Rīga, darba laiks: pirmdiena-piektdiena 9-17.. tel.. 22033700, 25409838.. Rīgas rajons (Babīte, Baldone, Mārupe, Ķekava, Olaine).. Ģimenes Izglītības Fonds.. "Mežinieki", Plakanciems, Ķekavas novads, LV-2113.. t.. : 26564258.. ulla.. a@inbox.. Salaspils.. Nākotnes Salaspils.. Līvzemes iela 26, Salaspils, LV-2169.. : 26142240.. ilona.. teplouhova@inbox.. nsalaspils@gmail.. Rēzeknes novads.. Viļānu, Riebiņu, Varakļānu, Rēzeknes, Zilupes, Ludzas nov.. Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulstariņi”.. Alejas iela 10a, Viļān, LV- 4650.. : 29149795.. saulstarini@inbox.. Smiltene.. Glābiet bērnus Smiltenes nodaļa.. Galdnieku iela 10, Smiltene, LV-4729.. : 64774962.. skola@datne.. apollo.. Strenči.. “Glābiet bērnus” Strenču nodaļa.. Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov.. , LV-4730.. : 29485861.. velgagrau@inbox.. Talsi.. Talsu novada fonds.. Kr.. Valdemāra iela 17a, Talsi LV-3201.. : 26596146.. iveta.. rorbaha@talsi.. Valmiera.. Valmieras novada fonds.. Garā iela 10, Valmiera LV-4201.. : 20258200.. vnf@vnf.. Vecumnieki.. Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze”.. Misas tautas nams, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV‑3933.. : 26427717.. olga.. cernisova@inbox.. Viļāni.. Viļānu bērnu- invalīdu biedrība “Saulstariņi”.. Alejas iela 10a, Viļāni, Rēzeknes raj.. , LV-4650.. Tukums.. Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteja.. Kurzemes iela 5a, Tukums, LV-3101.. : 29403332.. gunta.. neilande@gmail.. Limbažu novads.. Limbažu fonds.. Lauciņi, Limbažu pag.. , Limbažu nov.. , LV-4020.. : 29466955.. spidola.. lielmane@gmail..

  Original link path: /lv/partikas-paka/
  Open archive

 • Title: Paēdušie/Izsalkušie : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: Viņa Talsu novadā ir jaunākā akcijas „Paēdušai Latvijai” dalībniece.. Bet viņa nav parasta palīdzības lūdzēja, jo pirmais jautājums, saņemot pārtikas paku, bija nevis „Kad būs nākamā?”, bet gan „Kā es varu palīdzēt citiem?”.. Un tūlīt Jana ieskrēja istabā un atgriezās ar pašas adītiem dūraiņiem un zeķītēm.. Ar lūgumu, lai Talsu novada fonds tos uzdāvina kādam, kam nepieciešams.. Un mums ir prieks, ka gadu gaitā akcija „Paēdušai Latvijai” ir Talsu novada cilvēkiem iemācījusi ne tikai ņemt, bet arī dot.. Šis ir viens piemērs par Janu, bet šādu ģimeņu projektā mums ir daudz.. Es un mana ģimene gribam pateikt lielu paldies par sagādātajām pārtikas pakām, tas ir liels atbalsts mūsu ģimenei.. Lai visiem laba veselība un priecīgs noskaņojums! Bergu ģimene.. Mūsu ģimene saka lielu paldies Paēdušai Latvijai par iespēju saņemt pārtikas pakas.. Tās ļoti noderēja ģimenei grūtajos brīžos.. Inta Alfrēds un 5 bērni- Lāsma, Esēnija, Kosangelika, Lauris un Gints.. Liels paldies, ka Jūs neatstājāt mūsu ģimeni tādā grūtā brīdī.. Ar pateicību Ilona un mani bērni- Lana, Miša, Santa un Viktors.. Paldies, ka pasaulē ir atsaucīgi cilvēki!.. Mūsu ģimenē aug 8 bērni.. Lauku  ...   un pateicīga Dievam par visiem, kas palīdz izdzīvot Latvijas ģimenēm.. PALDIES!.. Inga ar ģimeni.. Liels paldies par to, ka dodiet cilvēkiem pārtikas pakas.. Tas ir ļoti liels atbalsts, jo ne visus produktus var ikdienā nopirkt.. Inga un Signe.. Inese ir vientuļa četru bērnu māmiņa no Talsiem.. Mana vissirsnīgākā pateicība par pārtikas pakām, kas ir pateiss iepriecinājums mūsu ikdienā.. Vakaros vāram putras, visi esam paēduši.. Bērni īpaši priecājas par našķi- kondensēto pienu.. Pārtikas paka- tā ir drošības sajūta.. Novēlu, lai ar labu atmaksājas tiem, kas davā labu mums!.. Mani sauc D.. , dzīvoju Kuldīgā ar sievu un dēlu.. Esmu ļoti pateicīgs par jūnijā saņemto Glābējpaku.. Tā manai ģimenei daudz nozīmēja.. Esmu bez patstāvīgas deklarētās dzīvesvietas.. Īrētā mājokļa saimniece nepiekrīt mani deklarēt, tāpēc no pašvaldības nav iespējams saņemt palīdzību.. Patstāvīgu darbu man vēl nav izdevies atrats, bet cenšos strādāt dažādus sezonas un gadījuma darbus, lai kaut nedaudz spētu uzturēt ģimeni.. Arī sieva ir ilgstoša bezdarbniece un bērns ir skolnieks ar savām vajadzībām.. Tāpēc būsim priecīgi un pateicīgi, ja arī turpmāk būs iespēja saņemt jebkādas pārtikas preces.. D.. B.. Kuldīga 01.. 08.. 2012..

  Original link path: /lv/paedusie-izsalkusie/
  Open archive

 • Title: Ziedot : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ir labdarības iniciatīva, kas tiek īstenota, pateicoties ziedojumiem.. Lai pārtikas banka veiksmīgi darbotos, Latvijas Samariešu apvienība meklē partnerus Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, kuri šajos laikos domā un rīkojas sociāli atbildīgi.. Mēs meklējam partnerus, kuri tāpat kā mēs uzskata, ka 21.. gadsimtā Latvijā nedrīkst būt neviens nepaēdis bērns vai pensionārs.. Mēs kopā – labdarības organizācijas un uzņēmumi – varam veidot Latviju par valsti, kurā līdzcilvēks palīdz līdzcilvēkam un visa nācija kopā izjūt atbildību par katru indivīdu atsevišķi.. Ziedojumiem „Paēdušai Latvijai” tiek piemērotas uzņēmumu ienākuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļu atlaides.. Nodokļu atlaides attiecas arī preču un pakalpojumu ziedojumiem.. Atskaites par ziedojumu izlietojumu un izsniegtajām pārtikas pakām ir aplūkojamas sadaļā Atskaites.. Labdarības portālā Ziedot.. lv iespējams ziedot tiešsaistē, izmantojot internetbanku vai norēķinu karti.. Ziedojumu tālrunis.. 90006488.. Zvanot uz ziedojumu tālruni, tiek ziedots 1,42 EUR ( 1 LVL) pārtikas bankai „Paēdušai Latvijai”.. Swedbank internetbankā.. SEB internetbankā.. Ziedojumu kastītēs bistro tīklā "LIDO".. Ziedojumu kastītē kafejnīcā "Crazy Donuts", Kr.. Barona ielā 28, Rīgā.. Ziedojumu kastītē interneta veikala "Xnet.. lv" birojā Jūrkalnes ielā 15/25, Rīgā.. Pārtikas banka pieņem kvalitatīvus pārtikai derīgus produktus ar pierādāmu izcelsmi.. Pārtikas produktus, kuru uzglabāšanai nav nepieciešams nodrošināt īpašu temperatūru.. Pieņemam neierobežotā daudzumā.. Produktus, kas ātri bojājas vai kuriem istabas  ...   nogādātu pārtikas pakas saņēmējiem visā Latvijā, aicinām pieteikties uzņēmumus, kuri veic pārvadājumus.. Iespējams, ka uzņēmuma transportlīdzeklis atgādājis uz Rīgu savu produkciju, bet mājup dodas ar nepilnu kravu, kur vieta atradīsies arī pārtikas pakām.. Informācijas un reklāmas laukumi vai raidlaiks.. Ja pārstāvat kāda medija, vides vai cita veida reklāmas uzņēmumu, nopietns atbalsts „Paēdušai Latvijai” būs reklāmas izvietošanas iespējas.. Jo vairāk cilvēku un uzņēmumu zinās par Pārtikas banku, jo vairāk cilvēkus varēsim pabarot.. Iepakojums un poligrāfija.. Pārtikas bankai „Paēdušai Latvijai” būtisks atbalsts ir pārtikas paku iepakojums (kartona kastes, videi draudzīgi maisiņi vai tamlīdzīgi.. ), kā arī reklāmas materiāli, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un uzņēmēju uzzinātu par iespēju ziedot vai saņemt palīdzību.. Naudas ziedojumi.. Uzņēmumi aicināti iespēju robežās ziedot arī naudu, lai Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” varētu iepirkt tos produktus, kurus nebūs izdevies saņemt ziedojumu veidā.. Sabiedriskā labuma mārketings.. Aicinām veidot uzņēmumu produktu vai pakalpojumu pārdošanas kampaņas, iesaistot atbalstu pārtikas bankai „Paēdušai Latvijai”.. Piemēram, 10 eiro centi no katra kampaņas produkta pirkuma tiek ziedoti „Paēdušai Latvijai” vai 1 eiro cents no katra pārdotā degvielas litra tiek pārvērsts degvielā, lai uz reģioniem izvadātu pārtikas pakas.. Citi sadarbības veidi.. Iespējams, ka uzņēmumam ar Pārtikas banku „Paēdušai Latvijai” izveidosies cita veida sadarbība, kas sniegs nozīmīgu atbalstu ‘Paēdušai Latvijai”..

  Original link path: /lv/ziedot/
  Open archive

 • Title: Atbalstītāji : Paēdušai Latvijai
  Original link path: /lv/atbalstitaji/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Atskaites : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: Atskaite par 2014.. gada februāri.. gada martu.. gada aprīli.. gada maiju.. Atskaite par 2009.. gadu.. Atskaite par 2010.. Atskaite par 2011.. Atskaite par 2012.. Atskaite par 2013..

  Original link path: /lv/atskaites/
  Open archive

 • Title: Šefpavāru meistarklase : Jaunumi : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: 10.. 2014.. oktobrī Gemoss mācību telpās notika šefpavāru meistarklase, kuras ietvaros tika izveidotas gardas receptes no produktiem, kas iekļauti "Paēdušai Latvijai" pārtikas pakās.. Šefpavāriem palīdzēja 5 māmiņas, kuras saņēmušas atbalstu no pārtikas bankas.. Pasākumā piedalījās arī reģionālie izdales punkti, kuri ne tikai baudīja ēdienus, bet arī ieguva jaunas zināšanas par produktu pielietojumu, kuras vēlāk nodos citām ģimenēm, kuras saņem pārtikas pakas.. Izsakām vislielāko pateicību šefpavāriem Svetlanai Riškovai, Artūra Freibergam un Andrim Rumītim par recepšu sagatavošanu un veikalu tīklam "Maxima" un Rīgas Piensaimnieks par produktu ziedošanu.. Bildes no pasākuma mūsu.. Facebook profilā.. Atpakaļ..

  Original link path: /lv/jaunumi/1284/
  Open archive

 • Title: Septembra Glābējpaku akcija : Jaunumi : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: 09.. septembrī Rīgā , Jelgavā, Ogrē un Rēzeknē veikalos "Maxima" notika Glābējpaku vākšanas akcija.. Tās laikā veikala apmeklētāji tika aicināti piepildīt pārtikas paka un sniegt praktisku atbalstu trūkumā nonākušajām ģimenēm.. Kopskaitā tika savāktas.. 385 Glābējpakas un 29,92 EUR.. papildus produktu iegādei.. Paldies ziedotājiem un akcijas rīkotājiem- kopā esam paveikuši labu darbu!.. Ieskats akcijas norisē.. šeit..

  Original link path: /lv/jaunumi/1283/
  Open archive

 • Title: Sociālā spēle www.izdzivot.lv : Jaunumi : Paēdušai Latvijai
  Descriptive info: No šīs nedēļas sabiedrības vērtējumam esam atklājuši sociālo spēli internetā.. Izdzīvot.. l.. v Spēles mērķis ir vairot sabiedrības sociālo atbildību, dodot iespēju spēlētājam „iejusties” to ģimeņu ādā, kuras zemo ienākumu dēļ spiestas dzīvot trūcīgos apstākļos un nākas lūgt labdarības organizāciju palīdzību.. Esam jau saņēmuši pirmos vērtējumus, atsauksmes, kā arī vairākus jautājumus, kas radušies, izmēģinot spēli izspēlēt -.. 1) Jautājums:.. No kurienes šādas cenas un izmaksas, kas tiek piedāvātas spēles spēlētājam?.. Atbilde: Varam droši apgalvot, ka nekas nav no zila gaisa izdomāts - spēlē ietvertās preču un pakalpojumu cenas veidotas pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem un Ekonomikas ministrijas Cenu monitoringa.. Protams, ikdienā cilvēki prot iepirkties arī vēl taupīgāk un meklēt izdevīgākus risinājumus.. 2) Jautājums:.. Kā tik daudz nelaimju var cilvēku pārsteigt viena mēneša laikā, kas tiek  ...   un meklēsim izdevīgāko variantu, taču tik īsā spēles laikā mēs to nevaram, tādēļ spēle ir piesātināta.. 3) Jautājums:.. Kāpēc tieši šādas ikdienas problēmas atainotas un ne citādākas?.. Atbilde: Izdzīvot.. lv pieejama tikai daļa no tām ikdienas situācijām ar kurām pie mums vēršas ģimenes ar zemiem ienākumiem.. Katram no mums ir individuālas situācijas, spēlē esam ietvēruši tikai dažas no problēmām, kas mēdz cilvēkus piemeklēt.. Tāpat spēle ir veidota pēc iespējas līdzīgāka mūsdienu dzīves stilam, lai spēlētājs, kurš nevēršas pēc palīdzības labdarības organizācijā, varētu labāk izprast tās gaitu.. 4) Jautājums:.. Vai šāda spēle var mainīt nabadzīgo ģimeņu ikdienu?.. Atbilde: Protams, mēs nevaram ar vienu aktivitāti virtuālajā vidē mainīt šo cilvēku ikdienu, bet varam plašākai sabiedrībai censties parādīt skarbo ikdienu un rosinātu domāt, meklēt alternatīvas, ietaupīt un rīkoties realitātē..

  Original link path: /lv/jaunumi/1282/
  Open archive •  


  Archived pages: 294